Kategoria: Inne

Ubezwłasnowolnienie częściowe – na czym polega?

28 lipca, 2021 Autor Admin Wyłączony

Co mówią przepisy? Jak przewiduje art. 16 Kodeksu cywilnego, osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego oraz innego typu zaburzeń psychicznych. Przepis ten wymaga również, by stan tej osoby nie uzasadniał orzeczenia przez sąd ubezwłasnowolnienia całkowitego, jednak konieczna była pomoc…